CEBECO III INFO DRIVE: SULAT-PAHIBALO

KASAYURAN: TAAS NGA PAGSAKA SA BALAYRANAN SA KURYENTE

OCTOBER 2022 EFFECTIVE POWER RATE: 15.13 Kilowatt Per Hour.

Alang kini sa residential consumers nga nagkonsumo og 100KWH”.

MGA HINUNGDAN:

1. GENERATION CHARGE (Pass-On Charge)

Labing Nakapainat Sa Power Rate

(1)Pagsaka sa Generation Charge nga gipahamtang sa Power Supplier. Ang hinungdan niini mao ang pagsige og saka sa presyo sa Coal nga maoy gamiton sa pagsugnod sa boiler sa Toledo Power Company.

(2)Ubos ang balor sa Peso batok Dolyares maong apektado usab ang presyo sa pamalit og delivery cost sa mga imported nga produkto sama sa COAL.

(3)Pagsaka usab sa presyo sa Wholesale Electricity Spot Market (WESM). Sumala sa balaod, dili mominus sa 10% sa Power Requirement adto sa WESM paliton.

70% sa taripa naglangkob sa power cost. Dako kini’g igo sa kinatibuk-ang sumada kung taas kaayo ang pagsaka niini. Adto kini tanan padulong sa TPC og WESM.

2. VAT CHARGES (Government Revenues)

Kung mosaka ang mga charges (generation, transmission, system loss, etc. ) mokuyog usab og saka ang VAT nga iremit nagdto sa gobyerno pinaagi sa BIR.

Dugang Kasayuran:

1.Sukad 2010, 1.51/kwh lang ang Distribution Charges o DSM sa CEBECO III nga aprobado sa Energy Regulatory Commission (ERC) nga maoy gawion sa pagpadagan sa operations og maintenance.

2.Ang CEBECO III binuwan nga nagsumitir og Taripa sa ERC, pagasusihon matag tulo (3) ka tuig aron masiguro nga sakto og makatarunga-non ang balayranan.

3.Dili kita makapahibalo in advance kung mosaka o moubos ang bayranan. Human sa usa ka buwan nga konsumo, diha pa madawat ang billing sa TPC og WESM nga maoy gawion pagkwenta sa power rate.

4.Ang nagasto sa CEBECO III sa bagyong Odette, wala pabayri sa mga konsumidor. Duna kita’y igong pondo o savings nga gigasto sa daling pagbangon sa mga kadaot dala sa bagyo. PRO-CONSUMER Electric Cooperative kita diin tiunay nga nagpakabana sa mga konsumidor. Diniyos nga serbisyo og dili negosyo.

5.Kolektor lamang ang CEBECO III sa mga charges sama sa generation, transmission, system loss, VAT, etc. Pass-on charges kini diin walay usa ka sentimo nga mapadulong alang sa CEBECO III.

Daghang Salamat

Share this post!